Skolemiljøutvalget (SMU)

Skolemiljøutvalget skal bidra til at skolen, de ansatte, foreldrene og elevene jobber for et godt og trygt læringsmiljø på skolen.

Elevene, foreldrene, de ansatte, skoleledelsen og kommunen skal være representert i SMU, og elevene og foreldrene skal være i flertall.

Spørsmål og svar om SMU