Gjøvik kommune

Innspill til kursprogrammet

Innspill til kursprogrammet

Kursprogrammet i ReKs er et tilbud til ansatte i helse og omsorg i Gjøvikregionens 5 kommuner. Vi deler gjerne med andre også. ReKs er tuftet på delingskultur og primært på gratisprinsippet. Dersom du/dere på din avdeling har et innspill eller ønske til kursprogrammet, så send gjerne en mail med:

  • Tema
  • Kulepunkter med ønske om innhold
  • Eventuelt ønske om foreleser

Innspill kan sendes på mail til: Mari Aasen