Annen opplæring

På denne siden vil du finne opplæring som ikke sorterer under ordinære kurs og fagdager.

Annen opplæring
Type opplæring Div. info Registrering/påmelding
Kartleggingsverktøy, praktiske filmer og annet læringsmateriell som kan gjøre deg til mer kompetent i kartlegging av rusmiddelbruk og psykisk uhelse. ROP - nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse. Klikk her for å komme til siden
Videreutdanning i mentoring og veiledning Studiested Lillehammer Studieform Deltid Studiepoeng 10 Undervisningsspråk NO Oppstart September Pris Semesteravgift Søknadsfrist 15. mai 2024 Mer informasjon og påmelding her
KPR - veileder for registrering av helse- og omsorgsdata i kommunen, hvordan vurdere funksjon og sette riktig skår? Veileder, e- læring / kurs Klikk her for å komme til siden
Samtykke og samtykkekompetanse Jurister fra Aldring og helse foreleser Klikk her for å komme til undervisningen
Verktøy og ressurser for gode demensforløp Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder i Helsedirektoratet Klikk her for å komme til undervisningen
VISMA FLYT SAMSPILL (tidligere SamPro) Generell oppskrift for å bruke verktøyet. Laget av Gorm Winterberg og Berit Lunde i Gjøvik Kommune. Kan brukes uavhengig av hvilken kommune man tilhører. Klikk her for å komme til presentasjonen som viser hvordan man bruker VISMA FLYT SAMSPILL (PDF, 2 MB)
Koordinator og individuell plan E - læring (ca 2 timer) Klikk her for å komme til opplæring om individuell plan og koordinatorrollen
Aldring og helse: e-læring om aldring, eldrehelse og utviklingshemning Ved behov (estimert tidsbruk 2,5 timer) Klikk her for å komme til siden med informasjon og start av e - læringen
Barn som pårørende E - læring ca 2 timer Klikk her for å komme til e- læringskurset barn som pårørende
Opplæringspakke for nyansatte og vikarer i Nordre Land Ved behov Registrer deg her og få tilgang på kursene
Opplæringspakke for nyansatte og sommervikarer i Søndre Land, Vestre Toten og Østre Toten Se kurspakken her. (PDF, 87 kB) Registrer deg her og få tilgang på kursene
Opplæringspakke for nyansatte og sommervikarer i Gjøvik kommune Se kurspakken her. (PDF, 87 kB) Registrer deg her og få tilgang på kursene
Opplæringspakker i smittevern Ved behov Her kommer du til opplæringspakker om smittevern (PDF, 753 kB)
Kompetansebroen har publisert et opplæringsprogram om pårørende Laget av USHT Innlandet (Oppland), Fagskolen i Innlandet og NTNU Her kommer du til opplæringsprogram om pårørende
HLR - teori (Helse Norge) Ved behov Her kommer du til HLR opplæring på helse Norge sine sider
Grunnleggende ferdigheter i bofellesskap Enkel matlaging, vask av klær, gulv, toalett m.m. Finn selv små snutter for tips og triks på Youtube! Bruk søkefeltet og prøv deg frem når du står fast i en oppgave. Her kommer du til youtube