Gjøvik kommune

Om ReKs

Hva er ReKs?

ReKs er kompetanseheving og samarbeid på tvers av kommunegrensene i kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land. ReKs består av en representant fra disse kommunene, leder for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oppland - USHT og en koordinator for samarbeidet.

ReKs er beskrevet slik i kompetansebroen

Vårt arbeidsdokument: Strategisk kompetanseplanlegging HO Gjøvikregionen 2017 - 2021 (PDF, 2 MB)

Kursprogrammet for våre ansatte i helse - og omsorg publiseres nå fortløpende på vår hjemmeside. Innholdet i kursene skal dekke nyheter, avdelingenes behov, kommunenes kompetanseplaner, lovpålagte kurs og nasjonale føringer for opplæring og kompetanseheving.

Kontaktpersoner i ReKs

ReKs kontaktpersoner
Kommune Navn Mobil/telefon nummer
Koordinator Mari Aasen 95 16 73 77
Gjøvik Solveig Skottene 93 41 75 65
Vestre Toten Monika Bekkelund 61 15 33 89
Østre Toten Lars Erik Gimle Degvold 91 37 91 33
Søndre Land Marjolein Verplak 46 95 65 92
Nordre Land Marit Ødegård 99 04 48 66
Leder USHT Oppland Målfrid Schiager 91 84 83 48


Innspill til kursprogrammet

Har du innspill til kompetansehevende kurs, kan du kontakte Mari Aasen på mari.aasen@gjovik.kommune.no.