Om ReKs

ReKs er kompetanseheving og samarbeid på tvers av kommunegrensene i kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land. ReKs består av en representant fra disse kommunene, leder for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet (Oppland) og en koordinator for samarbeidet.

Vårt arbeidsdokument: Strategisk kompetanseplanlegging HO Gjøvikregionen 2022 - 2026. (PDF, 2 MB)

Kursprogrammet for våre ansatte i helse - og omsorg publiseres fortløpende på vår hjemmeside. Innholdet i kursene skal dekke nyheter, avdelingenes behov, kommunenes kompetanseplaner, lovpålagte kurs og nasjonale føringer for opplæring og kompetanseheving.