Kontakt oss

Har du spørsmål om kurs eller påmelding, ta kontakt med kontaktpersonen i din kommune.

Kontaktpersoner i ReKs

ReKs kontaktpersoner
Kommune Navn Mobil/telefon nummer
Koordinator Mari Aasen 95 16 73 77
Gjøvik Solveig Skottene 93 41 75 65
Vestre Toten Monika Bekkelund 61 15 33 89
Østre Toten Dag Bjerke 98 64 14 84
Søndre Land Marjolein Verplak 46 95 65 92
Nordre Land Marit Ødegård 99 04 48 66
Leder USHT Oppland Målfrid Schiager 91 84 83 48

Innspill til kursprogrammet

Har du innspill til kompetansehevende kurs, kan du kontakte Mari Aasen på mari.aasen@gjovik.kommune.no.