Universitetskommunen Gjøvik

Hva er en universitetskommune? 

Målet med en universitetskommune er samarbeid mellom kommunen og universitetet om faglig utvikling.

  • Kommunen får tilgang på oppdatert kunnskap og kompetanse fra studenter og forskere.
  • Universitetet får tilgang til en arena for utdanning, praksis og forskning – et slags levende laboratorium.

Hva skjer i universitetskommunen? 

  • Studentaktivitet: Studentoppgaver (bachelor, master, eksperter i team, etc.) og praksisplasser. Se studentoppgaver fra Gjøvik kommune på NTNU Bridge.
  • Forskning og utvikling: Utvikling, finansiering og gjennomføring av felles prosjekter. Hvert år arrangeres det to workshop for å diskuterer behov og løsninger på tvers. 
  • Kompetansedeling: Gjesteforelesere, feltbesøk, felles samlinger, formidling og arbeidsmøter. På høsten hvert år arrangeres Forskningsdagene på Gjøvik. 

Eksempler på prosjekter 

TransformAr

Både NTNU og Gjøvik kommune deltar i et europeisk forskningsprosjekt for å teste ut hvordan kommunen kan klimatilpasse avløpssystemet sitt til et våtere, villere og varmere klima.

Les mer på om forskningsprosjektet TransformAr 

Tjenestedesign med postitlapper - Klikk for stort bilde

Design i helsetjenester 

Over 100 studenter jobber hver høst med hver sin reelle problemstilling fra kommunen innen områder som frivillighet, hverdagsmestring, rekruttering, utenforskap og velferdsteknologi.

Les mer om prosjektet og faget på NTNU sine nettsider

Sett og forstått - Opplæringsprogram for pårørende 

I opplæringsprogrammet vil du møte ulike pårørende og helsepersonell i situasjoner som gir innsikt og innbyr til ettertanke og refleksjon. Målgruppe for opplæringsprogrammet er studenter i helsefaglige utdanninger og ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester.

Opplæringsprogram for pårørende 

Pårørendeundersøkelse - IVARETATT? 

IVARETATT? er en pårørendeundersøkelse, der pårørende kan gi tilbakemelding på hvordan de opplever å bli involvert og ivaretatt i kommunen de er pårørende i. For kommunene er dette et verktøy der de kan innhente informasjon til kvalitetsarbeid om pårørende. I tillegg vil resultater fra undersøkelsen benyttes til forskning.

Pårørendeundersøkelsen - IVARETATT

Byvandringsapp

En studentgruppe utviklet som en del av sin bacheloroppgave en byvandringsapp. Appen gjør det mulig for innbyggerne i Gjøvik kommune å oppleve byens skulpturer, minnesmerker og annen kunst med mobilen.

Kontakt universitetsteamet 

Vi kobler behov og kompetanse.

Har du forslag til et behov eller utfordring kommunen og NTNU burde samarbeide om å løse? I så fall burde du kontakte oss, slik at vi kan koble rett studentgruppe eller forsker med rett behovseier i kommunen.

Arild Aune Berger 

Seniorrådgiver - NTNU i Gjøvik 

Telefon: 93 06 63 93

E-post: arild.a.berger@ntnu.no

Pål Godard 

Smartby programleder - Gjøvik kommune 

Telefon: 94 81 90 17

E-post: Pal.Godard@gjovik.kommune.no

Maren Kristine Raknes Sogstad 

Førsteamanuensis Senter for omsorgsforskning - NTNU i Gjøvik 

Telefon: 61 13 54 53

E-post: maren.sogstad@ntnu.no

Målfrid Schiager 

Leder for utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - Gjøvik kommune

Telefon: 91 84 83 48

E-post: Malfrid.Schiager@gjovik.kommune.no