Gjøvik kommune

Universitetsbyen Gjøvik

Universitetsbyen Gjøvik

Etableringen av NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - i Gjøvik i 2016 er viktig for Gjøvik.  Universitet er en stor ressurs, samarbeidspartner og drivkraft for samfunnsutvikling.

Gjøvik er den eneste universitetsbyen i Innlandet.

NTNU i Gjøvik

Universitetet ligger på Kallerud, tett inntil bysentrum. Campus Gjøvik har rundt 5000 studenter.

I Gjøvik finner du institutter for helsevitenskap, informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi, vareproduksjon og byggteknikk og design. Videre fagenheter for økonomi og ledelse, datateknologi og informatikk, elektro og matematiske fag.

Fagskolen Innlandet 

Fagskolen Innlandet er en av Norges største offentlige fagskoler, med omtrent 1150 studenter. Skolen ligger på Kallerud, en drøy kilometer fra Gjøvik sentrum. Her har det vært utdanningsinstitusjoner siden 1968, både på fagskole- og høyskolenivå. Høsten 2012 flyttet Fagskolen Innlandet inn i fullstendig renoverte lokaler, med moderne auditorier og grupperom. 

Fagskolen har studier innen alle fagretninger og i alle varianter – heltid, deltid eller nettbasert.  Skolen har studier innen fagretningene– teknikk, helse, landbruk og ledelse.

Plan, prioritering og samhandling

Etter etableringen i 2016 la Gjøvik kommune fram en egen studentmelding:

Universitetsbyen Gjøvik skal være et attraktivt studiested hvor studenter trives. Dette er en felles visjon for kommune og universitetet. Denne følges opp gjennom målrettede kommunale prioriteringer, samarbeid med ledelsen på universitetet om utvikling av campus og Gjøvik som studiested, Studentsamskipnaden i Gjøvik - og ved samhandling med studentorganisasjonene.

Kommunen følger opp NTNU med tiltak innenfor områdene:
  • samarbeid og medvirkning
  • arealbruk og infrastruktur
  • studentboliger
  • arbeidsmuligheter
  • tjenester og tilbud
  • velferd og byliv
  • profilering og informasjon

Strategisk samarbeidsforum: 

Topplederforum med deltagelse fra politisk og administrativ ledelse i Gjøvik kommune, NTNU Gjøvik, Fagskolen Innlandet, Gjøvikregionen, næringsliv og Studentparlamentet. 

Studentrådet for NTNU og Fagskolen Innlandet 

Kontakt og samhandling med studentene følges opp og koordineres gjennom studentrådet.

Det skjer mye her i Gjøvik

Kommunen støtter og bidrar til gjennomføring av mange aktiviteter - blant annet:

  • Fadderuke for nye studenter i Gjøvik
  • Byfest i august hver studentene ønskes velkommen til Gjøvik
  • Felles karrieredag - en møteplass for studenter og lokalt næringsliv
  • Samarbeid rundt praksisplasser og studentoppgaver
  • Smart Gjøvik - med samarbeid om innovasjon med blant andre NTNU
  • Studentvennlig kollektivtilbud mellom Campusområdet i bykjernen.
  • Studentboliger 
  • Idrettstilbud - tilgang til aktivitetsområder og anlegg
  • Studentpriser i sentrum - gjør det mulig å leve litt billigere

Studentstipend? 

Vi tilbyr per dags dato dessverre ikke studentstipend til nye studenter som melder flytting til kommunen lenger.