Universitetsbyen Gjøvik

Etableringen av NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) i Gjøvik i 2016 gjorde Gjøvik til den eneste universitetsbyen i Innlandet. Universitetet er en stor ressurs, samarbeidspartner og drivkraft for samfunnsutvikling.

En felles visjon for kommune og universitet, er at

Universitetsbyen Gjøvik skal være et attraktivt studiested hvor studenter trives.

Hvordan samarbeidet vi om Universitetsbyen Gjøvik? 

Strategisk samarbeidsforum er et topplederorgan for prioritering av satsingsområder og påvirkningsarbeid.

Studentrådet for NTNU og Fagskolen Innlandet sikrer studentene politisk medvirkning. Studentrådet er et høringsorgan i politiske saker og gir også innspill til Strategisk samarbeidsforum.

Studieby-teamet jobber med å følge opp de delene av planen som skal tilrettelegge for at studenter trives i byen, som studentboliger, byutvikling, campusutvikling, frivillighet, velferdstilbud og jobbmuligheter.

Universitetskommunen er et faglig samarbeid mellom kommunen og NTNU om blant annet studentoppgaver, forskningsprosjekter, kompetansedeling og utveksling av personell.

Hvem deltar i samarbeidet?