Forkortelser

Vi bør bruke færrest mulig forkortelser i løpende tekst, det gir dårlig flyt i teksten. For mange gjør det også teksten vanskelig å forstå. Det kan også gjøre ar

Unngå forkortelser

Fagspesifikke og interne forkortelser som KST, BYA og BPA må brukes med forsiktighet hvis du ikke er sikker på at leseren forstår dem.

Når vi bruker forkortelser, bør vi introdusere dem. Sett forkortelsen i parentes første gang du bruker begrepet, slik: kommunestyret (KST), bebygd areal (BYA) eller brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Unntak 

Alle regler har unntak. Hvis vi har liten plass eller en forkortelse er mer innarbeidet enn langversjonen av et begrep, kan vi vurdere å forkorte.

Tabeller, regnestykker og andre tilfeller med liten plass

I tabeller, regnestykker og andre tilfeller med liten plass, kan vi bruke forkortelser som kr og kvm. Det bør da være tydelig hva det dreier seg om, for eksempel ved at fullversjonen av begrepet er nevnt tidligere i teksten.

Husk at det ikke være punktum bak kr med mindre det står på slutten av en setning.

Når den lengre versjonen ikke er lett å forstå

Vi bør skrive CD, DVD og liknende fordi det er enklere å forstå enn langversjonen av begrepene.

Vi bør skrive KID-nummer i stedet for kundeidentifikasjonsnummer. Skriv aldri bare KID.