Lider du av substantivsyken?

Mange offentlige tekster har unødvendig mange substantiver. Disse gjør ofte språket tungt og abstrakt. Substantivering innebærer å bruke substantivuttrykk der vi kan uttrykke oss enklere ved hjelp av verb. Vi kan «foreta en vurdering», eller vi kan «vurdere». Bruk verb istedenfor substantiver når du uttrykker handling.

Se etter substantiver som slutter på –ing eller –else, og skriv om til verb.

Slik kan du kurere substantivsyken 

Substantivsyken
Ikke skriv Skriv heller
Det må foretas koking av poteter Vi må koke poteter
Det skal foretas utbetaling av beløpet Beløpet kan utbetales.
Det kan foretas nyvalg av hele styret eller enkeltmedlemmer. Hele styret eller deler av det kan velges på nytt.
Registrering av foretaket skal skje elektronisk. Foretaket skal registreres elektronisk.
Oppsending av ballongen kan finne sted Ballongen kan sendes opp.
Ved endring av barnehageplass … Dersom du ønsker å endre barnehagplass...