Tall og beløp

Små tall skrives med bokstaver (fire og tolv), høye tall skrives med siffer (104 og 112). 

Små og store tall

Små tall

 • Bruk som hovedregel små bokstaver om tall fram til og med tolv:
  • Gjøvik har åtte barneskoler, tre ungdomsskoler og to kombinert barne- og ungdomsskole.
 • Vær konsekvent om tall innenfor samme setning eller avsnitt – velg enten siffer eller bokstaver:
  • I Innlandet ønsker 9 av 46 kommuner å samarbeide.
  • I Innlandet ønsker ni av førtiseks kommuner å samarbeide.
 • I tekster med mye tall – der tallene er hovedsaken – bør vi skrive med siffer: For eksempel i tabeller. 

Store tall

Slik skriver vi: 

 • 13 695 innbyggere
 • 4 500 800 kroner
 • 4 593 personer

Firesifrede tall kan også skrives sammen.

 • 4593 personer

Desimaltall 

På norsk bruker vi komma i desimaltall, ikke punktum.

 • 20,5 grader

Tusenskilletegn

Vi bruker mellomrom som tusenskilletegn.

 • Ja: 10 000 kroner 
 • Nei: 10.000 kroner eller 10000 kroner 

Beløp

 • I løpende tekst skriver vi kroner, millioner, milliarder 
 • I tabeller skriver vi forkortelsen kr, mill, og mrd. 

Fødselsnummer (personnummer)

Fødselsnummer består av elleve siffer, og vi skiller dem i to grupper. Det er mellomrom foran personnummeret (de fem siste sifrene).

 • 121212 12345

Organisasjonsnummer

Organisasjonsnummer deles i tre grupper.

 • 940 155 223

Kontonummer

Bankkontonummer deles i tre grupper. Vi bruker mellomrom, ikke punktum, for å skille gruppene:

 • 1813 64 45320