Hvordan skrive et godt referat

Vi skriver referat fra de fleste møter. Referat skal vise konklusjoner i møtet og eventuelle fordelinger av oppgaver og tidsfrister.

Tips! Bli god på referatskriving

Har du mange møter med de samme personene? Hjelp deg selv og andre til å bli gode referatskrivere. La referatoppgaven gå på rundgang, da vil kunnskapen til alle øke, og referatene vil ha høy en standard.

Tenk på hvem som skal lese referatet

 • Er det bare møtedeltakerne som skal lese referatet, eller er det andre?
 • Tilpass språket til leseren.
 • Forklar faguttrykk og interne formuleringer sånn at folk flest forstår det.
 • Skriv forkortelser helt ut første gangen du bruker de, med forkortelsen i parentes.
 • Informer om referatet blir lagret slik at det er mulig for leseren og finne tilbake til det.

Hva skal være med i referatet

Et referat skal være kort og fortelle hva som skjedde i møtet.

 • Skriv tydelig og kort (fire sider er langt).
 • Ha med konklusjoner, ikke debatten.
 • Skriv hvem som skal følge opp oppgaver fra møtet.
 • Sett inn oppfølgingsfrister dersom det er oppgaver som skal løses.

Ha en god struktur

 • Bruk informative overskrifter. De skal være korte, men beskrive hva saken gjelder.
 • Konklusjonen må komme tydelig fram. Skriv konkusjoner nederst i hver sak om det er en konklusjon i saken. Bruk gjerne fet skrift, Konklusjon:
 • Bruk korte setninger om det er mulig. Si en ting om gangen. Set punktum ofte.
 • Bruk punktlister.
 • Referat må være universelt utformet.