Hvordan skrive en god SMS

Det er veldig viktig at teksten i en SMS er lett forståelig, slik at det ikke skjer noen misforståelser.En SMS skal være kort, men det er viktig at budskapet kommer frem. 

Ettersom det er en SMS så kan du ikke brukes så mange ord, men du må fortsatt prøve å unngå forkortelser.

Det er viktig at det står hva kommunen skal gjøre og om mottakeren skal gjøre noe selv.

Eksempel på en god SMS

Eksempel:

Hei

Vi skal skifte ut gamle vann- og avløpsrør i Gamlevegen. Derfor må vi stenge vannet til eiendom din onsdag 26. april 2023 fra klokken 09.00 til 15.00. Vi anbefaler at du tapper opp vann slik at du har vann tilgjengelig.

Vennlig hilsen

Gjøvik kommune

Hvorfor er dette en god SMS:

  • Her forklares det hvorfor vannet stenges, når det stenges og hvor lenge det kommer til å vare.
  • Det er ikke bruk noen fagbegreper som er vanskelige for folk flest. For eksempel at vi skriver vann. og avløpsrør, og ikke ledning eller ledningsnett. 
  • Det er tydelig at den kommer fra Gjøvik kommune.
  • Det står hva mottakeren bør gjøre.