Klokkeslett og tidspunkt

Klokkeslett skrives med to tall for time og to tall for minutter med kolon mellom.

Vi skriver klokkelsett slik 

  • 08:00
  • 08:30

Markere tidsperioder

Hvis du skal opplyse om en tidsperiode, kan du bruke tankestrek (men ikke bindestrek).

Vi anbefaler imidlertid at du skriver om heller 08:00 til 15:30

00:00 eller 24:00?

Klokkeslettet 24:00 finnes egentlig ikke. Men for folk flest er det likevel fullt forståelig hva det betyr.

Vi unngår å bruke klokkeslett for å forklare at noe skjer ved skifte av et døgn. Det er i de fleste tilfeller underforstått.

Forsøk gjerne å skrive "ved midnatt", "i løpet av", "innen utgangen av" eller liknende i stedet.

På engelsk 

Også på engelsk bruker vi kolon mellom timen og minuttene når vi skriver klokkeslett:

Grunnen til dette er at vi som regel bruker 24-timers-klokken, og da skal det være kolon mellom timen og minuttene. Vi legger heller ikke til am eller pm når vi bruker 24-timers-klokken.

Hvis du skal bruke 12-timers-klokken, skal det være punktum mellom timen og minuttene, og du skal også legge til am eller pm. Det skal heller ikke være mellomrom mellom tallene og am/pm: 1pm, 11.30am.