Orddeling og særskriving

Orddeling og særskriving minner om hverandre, men det dreier seg om to ulike ting.

Særskrivingsfeil 

Sammensatte ord skal skrives som ett ord på norsk. Vær derfor oppmerksom på særskrivingsfeil av denne typen: 

Særskrivingsfeil
Ikke skriv Skriv
bo utgiftene boutgifter
gruppe bilde gruppebilde
prosjekt ingeniør prosjektingeniør

Særskriving

Særskriving er å skrive sammensatte ord i to eller flere ord. Særskrevne ord kan lett få helt annen betydning. 

  • «lamme lår» er noe annet enn «lammelår»
  • «ananasbiter», ikke «ananas biter»
  • «kjempebra», ikke «kjempe bra»
  • «hentesveis», ikke «hente sveis» 

Som regel skriver vi sammensatte ord i ett på norsk, men det finnes unntak:

Uttrykk som begynner på «av», «for», «i», «med», «om», «over», «på» og «til» skrives i to ord:

  • i morgen
  • etter hvert
  • i alt
  • om bord

Orddeling og bruk av bindestrek

Når det ikke er plass til å skrive mer på ei linje, kan vi dele et ord med bindestrek før vi skifter over til ny linje. Hovedregelen er at ordet skal deles mellom

  • to konsonanter (lin-je, ek-sempel)
  • eller mellom ledd i ordene (bok-side, skrive-bord)