Skrifttyper og formateringer

I Gjøvik kommune skal vi bruke fonten og skrifttypen Calibri. Unngå å bruke STORE BOKSTAVER, kursiv og understrek. Understrekning er vanskelig å lese og kan misforstås som linker.

Hovedregler 

  • I Gjøvik kommune skal vi bruke fontene og skrifttypene Calibri og HK Grotesk. 
  • Bruk normal tekstformatering. Bruk fet tekst til å utheve viktige ord eller en setning – ikke hele avsnitt.
  • Unngå å bruke STORE BOKSTAVER, kursiv og understrek. Understrekning er vanskelig å lese og kan misforstås som linker.

​Skrifttyper og fonter 

Calibri

Calibri er en standardfont som finnes i de aller fleste skriveprogrammer og fagsystemer. Den er enkel å lese og enkel å bruke.

Calibri bruker vi til alt vi gjør i hverdagen, som brev, dokumenter, powerpointpresentasjoner og excel-ark.

HK Grotesk

HK Grotesk er fonten vi bruker på nettsidene våre og de fleste grafiske publikasjoner som typisk lages av en grafisk designer eller kommunikasjonsavdelingen. Det kan for eksempel være plakater, skilt, filmer eller bannere.

Last ned HK Grotesk

Last ned en font
Navn Last ned
HK Grotesk Last ned (ZIP, 974 kB)

Når du ikke kan påvirke valg av font

Noen ganger er det begrenset hvor mange fonter man kan velge mellom, hvor Calibri eller HK Grotesk ikke er alternativer. Da velger du den enkleste og reneste fonten.

Arial er en god alternativ font, som pleier å være tilgjengelig i de fleste systemer.