Stor eller liten forbokstav?

Det er viktig å bruke stor og liten forbokstav riktig. Det er bare egennavn som skal ha stor forbokstav på norsk.

Er du i tvil, skal du bruke liten forbokstav – det er nesten alltid riktig.

Eksempler på ord vi ofte skriver feil

 • Vi skal skrive rådhus, ikke Rådhus
 • Vi skal skrive kommune, ikke Kommune
 • Vi skal skrive kommunikasjonsavdelingen, ikke Kommunikasjonsavdelingen
 • Vi skal skrive kommunestyre, ikke Kommunestyre
 • Vi skal skrive kommunedirektør, ikke Kommunedirektør

Vi følger vanlige skriveregler, så om du starter en setning med noen av disse ordene, skal du naturligvis ha stor forbokstav.

Politiske råd og utvalg

Politiske råd og utvalg og komiteer skrives med liten forbokstav:

 • kommunestyret
 • formannskapet
 • utvalg for oppvekst 
 • ungdomsrådet

Avdelinger og sektor 

Navn på avdelinger og sektorer skrives med liten forbokstav:

 • samfunnsutvikling
 • oppvekst
 • skolekontoret 
 • kommunikasjonsavdeligen
 • vann og avløp
 • tildeling- og koordinering 

Institusjoner

Institusjoner og organisasjoner med to eller flere ledd har bare stor bokstav i første ledd. Dersom et egennavn har to eller flere ledd, skrives bare det første med stor forbokstav:

 • Gjøvik kommune
 • Gjøvik rådhus
 • Gjøvik barnehage
 • Haugtun omsorgssenter
 • Innlandet fylkeskommune

Lover og forskrifter

Lover og forskrifter skrives med liten forbokstav:

 • plan og bygningsloven
 • barnehageloven
 • helse- og omsorgstjenesteloven
 • unntak: Grunnloven

Egennavn

Egennavn skrives med stor forbokstav:

 • Gjøvik
 • Biri
 • Snertingdalen
 • Kopperud

Titler

Yrkestitler skal ha liten forbokstav: 

 • kommunedirektør
 • konsulent
 • lærer
 • byggesaksbehandler
 • kommunalsjef

Vegnavn

Vegnavn er egennavn, og skrives med stor forbokstav. Kommunen må velge adressenavn i tråd med matrikkelloven, og skrivemåten må være i tråd med stedsnavnsloven.

Vegnavnene i Gjøvik kommune er vedtatt med g i veg.

 • Strandgata
 • Bassengvegen
 • Hans Mustads gate 
 • Honnelia 

Statsforvalteren – stor eller liten forbokstav?

Statsforvalteren (personen) skal skrives med liten forbokstav:

 • I går drakk jeg kaffe med statsforvalteren i Innlandet.

Kontoret til Statsforvalteren skal skives med stor forbokstav:

 • Jeg fikk et brev fra Statsforvalteren i Innlandet.
 • I vedtaket fra Statsforvalteren heter det at …

Når vi viser til forvaltningsorganet generelt, bruker vi liten forbokstav:

 • Kontakt statsforvalteren i ditt fylke. 

Nettadresser

Nettadresser skrives med liten forbokstav

 • gjovik.kommune.no
 • gjovik.no

Lær mer om riktig bruk av stor og liten forbokstav

Vil du lære mer eller fant du ikke det du lurte på? Da kan det være smart å sjekke andre nettsider. Vi anbefaler at du bruker nettsidene til Språkrådet, de er riktige.

Les mer om riktig bruk av stor og liten forbokstav på sprakradet.no