Tegnsetting

Her får du reglene for prosenttegn, skråstrek, kolon, semikolon, anførselstegn og apostrof. 

Prosenttegn %

I løpende tekst skriver vi helst prosent med bokstaver. I budsjettdokumenter og liknende kan vi bruke tegnet %. Husk da mellomrom mellom sifferet og tegnet.

  • I 2010 økte befolkningen i kommunen med 1,8 prosent.
  • 0,5 %
  • 30 %

Skråstrek /

Siden skråstreken kan bety både og og eller, er det beste alternativet å skrive nettopp disse ordene i stedet for å bruke skråstreken.

Men hvis du må bruke skråstreken, er det greit å vite at den tradisjonelt betyr eller: konsulent/rådgiver betyr konsulent eller rådgiver.

Unntaksvis bruker vi skråstreken i betydningen og, som i skoleåret 2022/2023 og sesongen 2022/2023.

Kolon :

Kolon brukes for å peke på det som kommer etter. Hvis det som kommer etter kolon, er en helsetning eller et egennavn, skal vi bruke stor forbokstav, ellers ikke.

  • Bruk disse fargene: blått, gult og rødt.
  • Saken er klar: Løsningen er for dyr.

Semikolon ;

Semikolon er en mellomting mellom punktum og komma og brukes for å knytte sammen to helsetninger som henger nært sammen i innhold. Det skal da være liten forbokstav i setningen etter semikolon. Semikolon er aldri obligatorisk.

  • Jeg fikk e-posten din; du får svar i løpet av dagen.

Anførselstegn « »

Vi bruker anførselstegn ved korte sitater. Lengre sitater på over tre linjer markerer vi med innrykk og mindre font/bokstaver (uten anførselstegn). Vi bruker ikke kursiv for å markere sitater.

  • Han sa: «Jeg synes tegnsetting er vanskelig.»

Apostrof ‘

Vi bruker apostrof bare for å angi eieform etter ord som slutter på s, x eller z.

  • SAS’ billettpriser
  • KS’ medlemmer
  • Marx’ skrifter