Hvordan søke om hjelp

Slik søker du om helse- og omsorgstjenester 

Tildeling og koordinering er kommunens adresse for innbyggere og samarbeidspartnere som søker om, eller ønsker informasjon om helse og omsorgstjenester. Tildeling og koordinering fatter vedtak på tjenester, og har funksjonen som kommunens koordinerende enhet som skal ha et overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator.

Søk helse- og omsorgstjenester

Hva er demenskoordinator? 

Demenskoordinator jobber hovedsakelig på systemnivå og har en overordnet, rådgivende funksjon knyttet til fag- og kompetanseutvikling i kommunen. 

  • Leder kommunens demensteam, som bistår fastlegene med utreding av demens
  • Gir støtte, råd og veiledning til deg som har demens og til pårørende, individuelt og i grupper 
  • Gir informasjon om tilbud og tjenester - både innenfor og utenfor kommunen
  • Samarbeider med fastleger, spesialisthelsetjenesten, skoler, barnehager m.fl
  • Fag- og systemutvikling i den kommunale demensomsorgen
  • utveksler erfaringer i et interkommunalt nettverk for demenskoordinatorer

Hvem kan ta kontakt med demenskoordinator?

Alle som er berørt av demens kan ta kontakt med demenskoordinator ved behov.

Hva koster det? 

Tilbudet er gratis.

Ta gjerne kontakt med oss 

Janicke Lundhaug er demenskoordinator i Gjøvik kommune.