Gjøvik kommune

Avlastning

Avlastning

Du kan søke om avlastning hvis du har et særlig tyngende omsorgsarbeid for familiemedlemmer som har en psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse.

Hva kan vi tilby?

 • døgnopphold i sykehjem
 • døgnopphold i avlastningsenhet for barn og unge med funksjonsnedsettelser
 • opphold hjemme hos private avlastere
 • ulike tilbud på dagtid

Det vurderes i hver enkelt sak, i samråd med søker, hva som er mest hensiktsmessig.

Hvem kan søke om avlastning?

 • du som gir omsorgen må ha behov for avlastning for fortsatt å kunne ivareta omsorgsbehovet i hjemmet
 • du kan være et familiemedlem eller en frivillig omsorgsgiver
 • omsorgsansvaret må være langvarig og tyngende
 • gjelder omsorgsansvar både for barn, unge, voksne, eldre og funksjonshemmede

Når har du ikke rett på avlastning?

 • omsorgsgivers behov for barnevakt
 • at omsorgsgiver mangler nettverk er ikke alene et kriterium
 • en diagnose eller bestemt type funksjonshemming er ikke alene et kriterium
 • erstatning for andre tiltak som man har tilbud om, men ikke ønsker å benytte, for eksempel SFO eller hjemmesykepleie

Slik søker du

Du søker avlastning ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk om avlastning

Kan du ikke søke om avlastning elektronisk? Papirsøknaden finner du her.

Papirskjemaet sendes til:

Gjøvik kommune
Helse og omsorg - Tildeling og koordinering
Postboks 630
2810 Gjøvik

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende. Les mer om saksbehandling, klage og søknadsprosessen.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.Den enkelte må ha med  klær, medisiner, toalettsaker, lommepenger og annet utstyr som trengs for et opphold.