Ergoterapi 0 til 18 år

Ergoterapeuter jobber med hverdagsmestring, aktivitet og deltakelse. For barn og unge handler det om lek og hverdagsaktiviteter i barnehage, skole- og hjem.

Vi kan hjelpe med habilitering og rehabilitering ved sykdom/skade, som er medfødt eller ervervet, kort- eller langvarig. Med vårt fagfelt skal vi bidra til helheten i barnets liv.

Dette kan vi tilby

  • Kartlegging og trening i daglige aktiviteter.
  • Kartlegging og trening av finmotoriske og kognitive ferdigheter.
  • Oppfølging foregår i perioder etter intervallprinsippet og med fokus på dyktiggjøring av barn/ungdom og nærpersoner.
  • Kompenserende tiltak (f.eks. formidling av tekniske hjelpemidler) og tilrettelegging av omgivelser.
  • Samarbeid med og veiledning av nærpersoner og andre faggrupper rundt barn/ungdom for helhetlig oppfølging.
  • Forebygging/folkehelse
  • Egne og felles tiltak med våre samarbeidspartnere i barnehage og på skole.
  • Samarbeid med spesialisthelsetjenesten.

Hvem kan få tilbudet?

Barn og unge mellom 0 - 18 år som bor eller oppholder seg i Gjøvik kommune og har behov for ergoterapi.

Slik søker du

Både foreldre/foresatte, barnehager, skoler og helsepersonell kan henvende seg til oss. Foreldre eller foresatte må samtykke dersom andre enn foresatte henvender seg. 

Henvisningsskjema til fysio- og ergoterapi 0-18 år

Relevant lesestoff til foreldre