Gjøvik kommune

Fysio- og ergoterapi 0 til 18 år

Fysio- og ergoterapi 0 til 18 år

Barn og unge som av ulike grunner trenger fysikalsk behandling kan få oppfølging av fysioterapeut.

Større barn og ungdom med kun behov for behandling henvises videre til en privatpraktiserende fysioterapeut.

Hva tilbyr vi?

  • Felleskonsultasjon med fysioterapeut og din helsesykepleier på helsestasjonen.
  • Forebygging/folkehelse. Egne og felles tiltak med våre samarbeidspartnere i barnehage og på skole.
  • Vurdering og oppføling individuelt og i grupper.
  • Veiledning av barnets nærpersoner - hjemme, i barnehage og på skolen.
  • Tilrettelegging av barnets miljø på de samme arenaer, hvis det er behov for det.

Oppfølging kan gis på helsestasjonen, i hjemmet, i barnehagen eller på skolen.

Hvem kan få tilbudet?

Barn og unge mellom 0-18 år som er bosatt i Gjøvik kommune og har behov for fysikalsk behandling.

Slik søker du

Både foreldre/foresatte, barnehager, skoler og helsepersonell kan henvise barn. Foreldre eller foresatte må samtykke under en henvisning.

Henvisningsskjema til fysio- og ergoterapi 0-18 år

Relevant lesestoff til foreldre

Filmer om barns utvikling

Barns utvikling i alderen 0-15 måneder

Barns utvikling i alderen 1-6 år

Filmer på andre språk