Trygghetsalarm

Bor du alene og har behov for å tilkalle hjelp i akutte situasjoner? Føler deg utrygg, har opplevd fall eller har orienteringsvansker kan du søke om trygghetsalarm med eller uten GPS.

Hva er trygghetsalarm? 

Trygghetsalarm er et servicetilbud til innbyggere i Gjøvik kommune.

  • Alarmen er på størrelse med et lommeur. Den bærer du på deg i hjemmet for å kunne tilkalle hjelp når akutt behov oppstår
  • Alarmen er enkel å bruke. Når du utløser alarmen, blir du koblet direkte til ett responssenter som besvarer ditt anrop, og varsler hjemmetjenesten
  • Røykvarsler kobles til trygghetsalarmen
  • Trygghetsalarmen kan brukes når som helst på døgnet
  • Det monteres en nøkkelboks utenfor inngangsdør til oppbevaring av din dørnøkkel, slik at hjemmesykepleien kan komme inn til deg når du har trykket på alarmen
  • Trygghetsalarmen har telefonabonnement og SIM-kort inkludert i alarmen

Hvem kan få trygghetsalarm? 

  • Du har en helsesvikt eller funksjonsnedsettelse som gir behov for akutt hjelp utover faste avtaler med hjemmesykepleien
  • Du bor hjemme alene eller tilbringer mye tid alene hjemme
  • Du er klar og orientert, men har en funksjonsnedsettelse som gjør det vanskelig å bruke telefon

Mobil trygghetsalarm med GPS

Mobil trygghetsalarm er til utendørs bruk og er spesielt egnet for personer med kognitiv svikt eller orienteringsvansker. Denne tas med når du går tur, skal ta buss eller på butikken. Enheten består av en alarmknapp med sporingsteknologi, som aktiverer toveis tale mellom deg og dine pårørende når du trykker på den. 

Pårørende har også mulighet til å se hvor du befinner deg med hjelp av en app for smarttelefon.

I enkelte tilfeller brukes mobil trygghetsalarm m/GPS for å muliggjøre bevegelsesfrihet for beboere i bokollektiv for demente, beboere i sykehjem og lignende. Da kan varsel gå til ansatte i den aktuelle boligen.

Slik søker du 

Du søker trygghetsalarm med eller uten GPS ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk om helse- og omsorgstjenester

Kan du ikke søke om helse- og omsorgstjenester elektronisk? Papirsøknaden finner du her.

Papirskjemaet sendes til:
Gjøvik kommune
Helse og omsorg - Tildeling og koordinering
Postboks 630
2810 Gjøvik

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende. Les mer om saksbehandling, klage og søknadsprosessen.

Hva koster det? 

Priser og gebyrer - Trygghetsalarm
Tjeneste Pris
Leie av trygghetsalarm per måned 362kroner
Installasjonsavgift - trygghetspakke 1 792 kroner
Mobil trygghetsalarm med GPS 362 kroner