Gjøvik kommune

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm

Bor du alene og har behov for å tilkalle hjelp i akutte situasjoner, har smerter eller føler deg utrygg kan du søke om trygghetsalarm.

Hva er trygghetsalarm? 

Trygghetsalarm er et servicetilbud til innbyggere i Gjøvik kommune.

  • Alarmen er på størrelse med et lommeur. Den bærer du på deg i hjemmet for å kunne tilkalle hjelp når akutt behov oppstår
  • Alarmen er enkel å bruke. Når du utløser alarmen, blir du koblet direkte til ett responssenter som besvarer ditt anrop, og varsler hjemmetjenesten
  • Røykvarsler kobles til trygghetsalarmen
  • Trygghetsalarmen kan brukes når som helst på døgnet
  • Det monteres en nøkkelboks utenfor inngangsdør til oppbevaring av din dørnøkkel, slik at hjemmesykepleien kan komme inn til deg når du har trykket på alarmen
  • Trygghetsalarmen har telefonabonnement og SIM-kort inkludert i alarmen

Hvem kan få trygghetsalarm? 

  • Du har en helsesvikt eller funksjonsnedsettelse som gir behov for akutt hjelp utover faste avtaler med hjemmesykepleien
  • Du bor hjemme alene eller tilbringer mye tid alene hjemme
  • Du er klar og orientert, men har en funksjonsnedsettelse som gjør det vanskelig å bruke telefon

Slik søker du 

Du søker trygghetsalarm ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk om helse- og omsorgstjenester

Kan du ikke søke om helse- og omsorgstjenester elektronisk? Papirsøknaden finner du her.

Papirskjemaet sendes til:
Gjøvik kommune
Helse og omsorg - Tildeling og koordinering
Postboks 630
2810 Gjøvik

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende. Les mer om saksbehandling, klage og søknadsprosessen.

Hva koster det? 

Priser og gebyrer - Trygghetsalarm
Tjeneste Pris
Leie av trygghetsalarm per måned 307 kroner
Installasjonsavgift - trygghetspakke 1 710 kroner
GPS - leie av GPS enhet m/oppsett mot responssenter 315 kroner