Gjøvik kommune

Aktuelt

Aktuelt

Frivillige organisasjoner kan søke tilskudd til formidling av myndighetenes informasjon om koronaviruset til innvandrerbefolkningen i kommunene.

Søknadsfrist er 28. april.

I Norge er det generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og vegetasjon.

Fra 14. april kan frivillige lag og organisasjoner søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangementer. Søknadsfristen er 21. april.

Gjøvik kommune har valgt å følge de retningslinjene regjeringen la fram på pressekonferansen 7. april.

Årsrapport for 2019 er nå klar!

Gjøvik kommune, Gjøvik Kino, Gjøvik Olympiske Fjellhall og CC Gjøvik har gleden av å ønske velkommen til drive-in kino, konserter og gudstjeneste på CC i påsken!

Etter påske starter Syljuåsen arbeidet med å rive de gamle tribunene og om noen måneder kan gjøvikenserne glede seg over kunstis.

Overskrift...

Oppdatering 15. oktober 2020: Arbeidene med nye tribuner og kunstis på Gjøvik stadion er nå i ferd med å bli sluttført og om ikke mange ukene kan gjøvikenserne glede seg over kunstis.

Høyreklikk for å velge modul eller skriv en tekst...

Høyreklikk for å velge modul eller skriv en tekst...

Det nasjonale bålforbudet trer i kraft 15. april, men allerede nå begynner det å bli veldig tørt mange steder, også i Gjøvik.

Fra mandag 6.april innføres det aksellastrestriksjoner på noen kommunale veger i Gjøvik kommune. 

Oppdatert informasjon 5.mai: Etter råd fra folkehelseinstituttet åpnes lekeplasser, utendørs treningsanlegg, idrettsbaner og balløkker. Vi ber alle om å følge smittevernreglene.