Barnehagestruktur i Nordbyen – Hva mener du?

Vårt mål er at alle barn i Gjøvik kommune skal lære og utvikle seg i et trygt og godt barnehagemiljø. Det skal være et like godt tilbud uavhengig av hvilken barnehage man går i.  

Vi har mange barnehagebygg som må moderniseres. Vi må derfor gjøre forandringer.  

Behandling av barnehagestruktur handler om hvor mange barnehager vi bør ha og hvor de bør ligge i fremtiden. I dag er det ni kommunale og femten private barnehager. Vi vurderer mulige forandringer i Nordbyen, det vil si Hunnshovde, Kråkjordet og Lissomskogen barnehage.  

Kom gjerne med dine innspill.

Behandling av barnehagestruktur

Hva sier forskning om barnehagestørrelse, trivsel og læring?

Det er gjort noen undersøkelser og forskning på betydningen av barnehagestørrelse. Vi har også spurt foresatte og fagpersoner.

Det er ikke barnehagestørrelsen i seg selv som er det viktigste for at barna skal ha en god og trygg barnehagehverdag. Det er innholdet og kvaliteten som er mest avgjørende. Det vil blant annet si det sosiale miljøet og det pedagogiske tilbudet, for eksempel tilgang på utdannede fagpersoner. Vi ønsker å legge til rette for en barnehagestruktur som i størst mulig grad tar hensyn til dette.

Hvilke barnehagestruktur alternativer finnes?

Vi må gjøre forandringer i Nordbyen for at barnehagene skal være et godt sted for barn og ansatte. Barnehagene i Nordbyene har et stort vedlikeholdsbehov og vi må bruke ressursene til barnas beste. Vi har mange muligheter.

Burde vi bygge ny barnehage ved Fredheim, og slå sammen Lissomskogen og Kråkjordet? Eller bygge ny barnehage i Hunnshovde og flytte Lissomskogen til Hunnshovde? Eller kjøpe Lissomskogen (eies i dag av Sykehuset Innlandet) og opprettholde dagens struktur? Ser du eventuelt andre muligheter?  

Ønsker du mer kunnskap om barnehagestruktur? 

Administrasjonen i kommunen har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag hvor du kan lese mer om barnetallsutviklingen i din krets, om vurderinger rundt barnehagestørrelse og beliggenhet, og mer om noen av alternativene som er nevnt. 

Her kan du lese kunnskapsgrunnlag for barnehagestruktur. (PDF, 28 MB)

Kom med dine innspill

Vi vil gjerne høre din mening om barnehagestruktur i Gjøvik kommune.

Alle innspill blir publisert nederst på denne siden. 

Innspill

Små barn trenger trygghet, og den får de i de mindre barnehagene. Storbarnehager gir ikke samme nærhet, trygghet og oversiktelighet. Vi flyttet hit fra en større by, og en av de viktigste faktorene for oss var nettopp barnehage for barna våre. Hadde vi ikke kunne veldige mellom Kråkjordet, Hunnshovde etc, så hadde vi kanskje ikke endt opp her. Jeg vet at mange andre tilflyttere er enige i dette, så vær så snill og hør på oss foreldre dersom kommunen ønsker å gjøre seg attraktiv for flere unge familier.

Det er ihvertfall ikke ønskelig med én stor barnehage for alle i Nordbyen. Det er av stor betydning for barna våre at barnehagen er akkurat passe størrelse slik at det er trygt, oversiktlig og ikke minst at de kjenner alle barna og alle de ansatte. De føler seg trygge hos alle som jobber der. For oss foreldre føles Hunnshovde barnehage nesten som en stor familie, og det at alle ansatte kjenner barna våre så godt og er genuint opptatt av at de skal ha en god hverdag i barnehagen er ekstremt verdifullt. Blir barnehagen for stor er vi redd vi mister nettopp denne nærheten vi mener er så viktig. Barna bruker store deler av livet i barnehagen og da er det fantastisk at barnehagen kan føles som en forlengelse av familien og at barna være trygge på alle de ansatte som gode omsorgspersoner. Det er viktig med barnehage i samme område som Hunnshovde da Nordbyen er stort og en barnehage ved Fredheim ville blitt alt for langt unna for oss. Da ville vi ikke lenger hatt mulighet til å gå til barnehagen, og vi mener at det er svært gunstig helsemessig at vi har mulighet til å gå de 1,5 km til barnehagen helt fra barna er små. Hunnshovde har natur og flotte turmuligheter i umiddelbar nærhet. Vi synes det er viktig at barnehagene ikke blir for store og at dagens struktur er fin. Da kan foreldrene velge selv hvor stor barnehage de ønsker til barnet sitt. Må den bli forandret på er det uansett viktig at det er minst én barnehage i hver «ende» av Nordbyen - altså bør Hunnshovde bestå, og det evt. bygges ny ved Fredheim. Også ekstremt viktig å vektlegge barnehageansattes synspunkter i denne saken!!

Bygg ny moderne barnehage for nordbyen i bakkant av Hunnshovde barnehage.

Legg ned de gamle barnehagene og bygg en ny stor i Nordbyen, men så nær natur som mulig. En mulighet er Hunnshovde, rive og bygge ny stor evt utvide. Eller bygg den oppi lia mot Hovdetoppen, ifbm boligfeltet som skal bli der. Mer sol enn i Hunnshovde. Eller i Bassengparken. Gå nøye igjennom barnehagene i Sørbyen også. Hva med Vindingstad? Behov for oppgraderinger?

Flere av Gjøviks barnehager må rehabiliteres. Lissomskogen har et svært dårlig inneklima, det er modent for en oppgradering av både teknisk anlegg, og bygningskroppen! En videreføring av mellomstore/mindre bhg slik som det har vært er svært ønskelig. Mye av grunnen til at vi flytter til Gjøvik fra storbyen (Oslo, Trondheim) er nettopp de mindre bhg. Færre barn, flere ansatte. Tett oppfølging av barna våres. Vi er kjempefornøyd med de ansatte i Lissomskogen, barna våre blir sett og hørt! Kommunen må nå innvilge penger til rehabilitering/oppussing. Gi både barna og de ansatte en ålreit bhg og arbeidsplass!

Mere fagfolk i barnehage. Bedre kommunikasjon mellom ansatte og foreldrene.

Skal man satse på barna, må man satse på lærere/barnehagelærere. Så kanskje det aller viktigste er å lytte til hva de ansatte i barnehagene ønsker og synes er mest hensiktsmessig. Ellers: Lissomskogen barnehage burde kjøpes og eies av Gjøvik kommune, slik at barnehagestrukturen som er i dag, kan beholdes. Siden dere viser til at forskning ikke viser til at det er størrelsen det kommer an på. Bør man satse på kompetanse inn i hver barnehage.

Vi søkte oss til Hunnshovde fordi vi ønsket en liten og oversiktlig barnehage for vårt barn. Det er en stor verdi at alle kjenner alle, oversiktlige omgivelser, og vi ser hvor stor betydning det har for vårt barn som bruker lang tid på å bli trygg i nye omgivelser, og som lett "forsvinner" i større forsamlinger. H*n hadde lett blitt borte og en av mengden i en stor barnehage, og opplevd dette som svært utrygt. Vi er klar over at andre barn og familier vil oppleve det annerledes, og derfor trengs det små, mellomstore og store barnehager, ettersom det er den enkelte forelder/foresatte (og ikke barnehagesjefen eller folkevalgte politikere) som vet best hva som passer for seg og sine. Å investere i at foreldre i Nordbyen skal ha valgmuligheter når de søker barnehage, slik som Hunnshovde er, er en langvarig investering; trygghet i barnehagen er en betydelig samfunnsøkonomisk besparelse som samfunnet får igjen for når barnehagebarnet etter hvert blir skolebarn, ungdom, og voksen. Trygghet i de aller tidligste, formative årene er god forebygging for senere psykiske helseplager I Hunnshovde møter vårt barn voksne som er rågode på å se hvert enkelt barn sine behov, som jobber godt sammen med foreldre, har oversikt, og oppleves som særdeles trygge å forholde seg til for hele familien. Vårt barn blomstrer der, og er utrolig glad i barnehagehverdagen sin - og h*n er trygg! Barnehagen er gammel, og fortjener så inderlig å bli ivaretatt, bevart, og pusset opp for å imøtekomme fysiske behov for funksjonelle lokaler anno 2023. Bedre garderober for både voksne og barn, inneklima, oppfriskning av fasader og det innvendige, mer lekeareal inne, universell utforming, bedre parkeringsmuligheter/ inn-utkjøring mtp trafikksikkerhet. Det er ikke bygget som lager en god barnehage, men menneskene som jobber der. Og de folka fortjener det beste. Hunnshovde har verdens fineste ansattgruppe, om strekker seg langt for de som bruker barnehagen. En så solid nærbarnehage som er tilgjengelig for de mange som bor rundt Hovdetoppen, Brusvehagen og nærområdene er viktig. Uteomgivelsene med nærhet til skogen og bassengparken, skjermet fra den verste trafikkstøyen er gull verdt. Det har en stor merverdi å kunne ha barnehagen i nabolaget sitt, som medfører at barna også har kjente barn med seg over til skole.

Alt er bra sånn det er i dag .Trivsel for barn og voksne, foreldre som er fornøyd å kjemper for sin barnehage. Men én ny barnehage helt oppe ved Fredheim, når alt har vært rundt fastland. Hold dere til området ved fastland og bassengparken. Bassengparken satser dere jo også på med planer satt. Dette gir bare masse fantastiske turområder, tur til by og skog like tett på hverandre. Det er tilknytning til skog på Fredheim, men ikke er så lett som å gå til byen fra for eksempel Hunnshovde. Oppegående foreldre trives med at barna bruker beina sine, og ikke sitter i buss med dårlig barnesikring fra før av. Men opp og ned fra Fredheim er for krevende for de små.

Bjarte Onsrud: Det er viktig å bevare barnehager med relativt små størrelser, da det oppleves trygt og tilgjengelig for både store og små.

Unger trenger stabilitet og forutsigbarhet, dette betinger i stor grad mindre grupper. Kontinuiteten og tryggheten blant ansatte er gull, og ved barnehager som for eksempel Lissomskogen ser man hvor fantastisk dette er. Hør på de ansatte og prioriter kvalitet framfor potensiell kortsiktig økonomisk gevinst.

Små barn trenger forutsigbarhet, stabilitet og trygge relasjoner. Derfor trenger førskolebarn mindre, oversiktlige, forutsigbare miljøer. Vi må bevare små enheter/ barnehager i barnas bomiljø. Kråkjordet barnehage er en barnehage med stabile, trygge voksne. Det må vi ivareta!

Kontakt oss gjerne