Faktura fra Gjøvik kommune

Se dine fakturaer fra Gjøvik kommune

Logg inn med ID-porten for å få oversikt over dine fakturaer. 

 Forfallsdato på fakturaer 

  • Kommunale eiendomsgebyrer og eiendomsskatt faktureres hver måned, med forfall den 25. hver måned.
  • Barnehage og SFO fakturers hver måned unntatt juli, med forfall den 25. hver måned.
  • Kulturtjenester faktureres hver måned unntatt juli, august, med forfall 20. i måneden.
  • Helse og omsorgstjenester faktureres hver måned, med forfall 20. hver måned.

eFaktura 

I nettbanken din har du mulighet til å automatisk godta eFaktura fra alle bedrifter som tilbyr tjenesten og som man har et kundeforhold til. 

Finn eFaktura-tjenesten i din nettbank for å velge eFaktura som digitalt førstevalg for faktura (Ja takk til alle).

Avtalegiro 

AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av dine faste regninger. Det vil si at banken sørger for at regningene betales direkte fra din konto på forfallsdato. Du beholder full oversikt og kontroll over regningene dine, selv om trekkene gjøres automatisk av banken. 

Dette gjøres i nettbanken eller ved at du kontakter banken. Gjøvik kommune kan ikke opprette avtalegiroavtale for deg. 

Trenger du betalingsutsettelse? 

På min side søke om betalingsutsettelse. Søker du om betalingsutsettelse, er det viktig å merke seg at forsinkelsesrenter løper fra opprinnelig forfallsdato.

Søk om betalingsutsettelse

Betalingssatser på kommunale tjenester 

Her finner du er oversikt over betalingsatser og priser og gebyrer for alle kommunale tjenester som kommunen tilbyr.

Innfordringskontoret

Gjøvik, Søndre Land og Vestre Toten har et felles innfordringskontor med kontorsted på rådhuset på Raufoss.

Kontoret har ansvaret for innfordring av alle typer kommunale krav, slik som kommunale årsgebyr, SFO, barnehage, husleie, omsorgtjenester med mer. I tillegg har vi innfordring av NAV lån og startlån gitt av Vestre Toten. For Gjøvik har vi også innfordring av parkeringsavgift.

Kontakt innfordringskontoret

Sentralbordet
E-post: innfordringskontoret@vestre-toten.kommune.no
Telefon: 61 15 33 00

Lill Camilla Korsen
E-post: lill.camilla.korsen@vestre-toten.kommune.no
Telefon: 46 92 64 49

Anita M. Pedersen
E-post: anita.pedersen@vestre-toten.kommune.no
Telefon: 46 92 63 64

Arne Eivind Moger
E-post: arne-eivind.moger@vestre-toten.kommune.no
Telefon: 46 92 63 81

Karin Manneset
E-post: karin.manneset@vestre-toten.kommune.no
Telefon: 46 92 63 82