Gjøvik kommune

Kontakt oss

Faktura fra Gjøvik kommune

Fakturaer fra Gjøvik kommune 

På min side kan du få oversikt over dine fakturaer fra Gjøvik kommune. Du kan også søke om betalingsutsettelse. Søker du om betalingsutsettelse, er det viktig å merke seg at forsinkelsesrenter løper fra opprinnelig forfallsdato .For å få tilgang til Min side, må du logge deg inn via ID-porten.

Se dine fakturaer fra Gjøvik kommune 

Fritak for betaling 

Som følge av koronasmitte er barnehager, skoler og andre tjenester stengt. Ingen skal betale for tjenesten i den perioden tilbudet holdes stengt.

1. Fritak for betaling i barnehage og SFO

  • Kommunene vil ikke fakturere for barnehage- og SFO-plasser nå som disse tjenestene er stengt. Vi ber alle foreldre om å betale fakturaen de har mottatt. Det er fortsatt uklart hvor lenge skoler og barnehager vil holdes stengt, derfor vil kompensasjon for stengte dager komme på første hele fakturerte måned når barnehage og SFO åpnes.
  • Kommunene vil heller ikke fakturere for barn som har tilsynsplass.

2. Fritak for betaling av kommunale tjenester som nå ikke kan benyttes

  • Kommunene vil ikke fakturere for tjenester og ytelser som ikke kan benyttes eller leveres av kommunen. Dette gjelder for eksempel semesteravgiften i kulturskolen.

Vi sender ut faktura på tjenester og ytelser som leveres som normalt.

Kommunene tilbyr utsatt betalingsfrist til 1. juli.

Kommunen tilbyr utsatt betalingfrist til 1. juli uten forsinkelsesrente. Det er ikke nødvendig å søke om dette. Det gjelder både for privatpersoner og bedrifter.

For at innbyggere og næringsliv ikke skal komme i økonomisk uføre i sommer/høst, anbefaler vi likevel at du betaler helt eller delvis hvis økonomien tillater det.

Har du behov for betalingsavtale?

Ser du at du ikke klarer å betale innen 1.juli, og har behov for en betalingsavtale? De som har behov for å inngå betalingsavtaler på utestående krav til kommunen for perioden 12. mars – 1. juli, må ta kontakt med økonomiavdelingen i sin kommune i god tid før 1. juli.

Forfallsdato på fakturaer 

  • Kommunale eiendomsgebyrer og eiendomsskatt faktureres hver måned, med forfall 25. i hver måned
  • Barnehage og SFO fakturers hver måned unntatt juli, med forfall 25. i hver måned
  • Kulturtjenester faktureres hver måned unntatt juli, august, med forfall 15. i måneden
  • Helse og omsorgstjenester faktureres hver måned, med forfall 15. hver måned.

eFaktura 

Gjøvik kommune tilbyr sine innbyggere å betale regninger med eFaktura  .

Du kan registrere dine regninger som eFaktura her

Benytt tilsendt faktura og opprett eFaktura i nettbanken. Den registreres med en eFaktura-referanse. eFaktura-referanse er åtte første siffer i KID nummeret på fakturaen. 

Du kan selv endre beløp og forfallsdato før du godkjenner med et klikk. I nettbanken har du full kontroll over betalte og ubetalte regninger – uansett hvor i verden du befinner deg.

Avtalegiro 

Gjøvik kommune tilbyr Avtalegiro, og du kan kombinere eFaktura og AvtaleGiro for betaling av regninger.

Regningen betales automatisk på forfallsdato. 

Betalingssatser på kommunale tjenester 

Her finner du er oversikt over betalingsatser og priser og gebyrer for alle kommunale tjenester som kommunen tilbyr.