Gjøvik kommune

Kontakt oss

Faktura fra Gjøvik kommune

På min side kan du få oversikt over dine fakturaer fra Gjøvik kommune. Du kan også søke om betalingsutsettelse. Søker du om betalingsutsettelse, er det viktig å merke seg at forsinkelsesrenter løper fra opprinnelig forfallsdato.

Se dine fakturaer fra Gjøvik kommune

Teknisk feil med eFaktura 

Det har dessverre skjedd en teknisk feil hos oss. Alle som vanligvis mottar eFaktura har fått faktura fra oss i den fysiske eller digitale postkassen sin, og ikke direkte i nettbanken.

Du må betale fakturaen du har fått fra oss i den fysiske eller elektroniske postkassen.

Ps: Du vil ikke motta fakturaen som eFaktura. Vi sender ingen faktura dobbelt.

Hvilke fakturaer gjelder dette?

Dette gjelder fakturaer fra Helse og omsorg med forfall 15.desember.

Har du avtalegiro med eFaktura? 

Har du avtalegiro med eFaktura avtale, vil du ikke kunne åpne fakturaen i nettbanken.

Forfallsdato på fakturaer 

  • Kommunale eiendomsgebyrer og eiendomsskatt faktureres hver måned, med forfall den 25. hver måned.
  • Barnehage og SFO fakturers hver måned unntatt juli, med forfall den 25. hver måned.
  • Kulturtjenester faktureres hver måned unntatt juli, august, med forfall 15. i måneden.
  • Helse og omsorgstjenester faktureres hver måned, med forfall 15. hver måned.

eFaktura 

Gjøvik kommune tilbyr sine innbyggere å betale regninger med eFaktura  .

Du kan registrere dine regninger som eFaktura her.

Benytt tilsendt faktura og opprett eFaktura i nettbanken. Den registreres med en eFaktura-referanse. eFaktura-referanse er åtte første siffer i KID nummeret på fakturaen. 

Du kan selv endre beløp og forfallsdato før du godkjenner med et klikk. I nettbanken har du full kontroll over betalte og ubetalte regninger – uansett hvor i verden du befinner deg.

Avtalegiro 

Gjøvik kommune tilbyr Avtalegiro, og du kan kombinere eFaktura og AvtaleGiro for betaling av regninger.

Regningen betales automatisk på forfallsdato. 

Betalingssatser på kommunale tjenester 

Her finner du er oversikt over betalingsatser og priser og gebyrer for alle kommunale tjenester som kommunen tilbyr.

Innfordringskontoret

Fra 2. november 2020 har Gjøvik, Søndre Land og Vestre Toten etablert et felles innfordringskontor med kontorsted på rådhuset på Raufoss. Kontoret har ansvaret for innfordring av alle typer kommunale krav, slik som kommunale årsgebyr, SFO, barnehage, husleie, omsorgtjenester med mer. I tillegg har vi innfordring av NAV lån og startlån gitt av Vestre Toten. For Gjøvik har vi også innfordring av parkeringsavgift.

Kontakt innfordringskontoret

Kontakt sentralbordet
E-post: Innfordringskontoret@vestre-toten.kommune.no
Telefon: 61 15 33 00

Gry Nysetbakken
E-post: gry.nysetbakken@vestre-toten.kommune.no
Telefon: 61 15 33 39

Anita M. Pedersen
E-post: anita.pedersen@vestre-toten.kommune.no
Telefon: 46 92 63 64

Arne Eivind Moger
E-post: arne-eivind.moger@vestre-toten.kommune.no
Telefon: 61 15 33 31