Hvordan skrive et godt brev

I Gjøvik kommune skriver vi brev som brukerne forstår.

Det er vår oppgave å gjøre oss forstått – ikke brukernes oppgave å tolke hva de tror vi mener.

Her får du hjelp når du skal skrive et brev. Hjelpen du finner her gjelder for alle brev, uansett om du skal sende brevet til én person eller om brevet skal sendes ut til mange. 

Sjekkliste for et godt brev 

Du vet at du har skrevet et godt brev når brukeren får vite 

  • hvorfor han eller hun mottar brevet
  • når fristen er
  • alt han eller hun må gjøre
  • hvordan og i hvilken rekkefølge han eller hun skal gjøre ting
  • hva han eller hun må finne fram eller ha klart
  • konsekvensene av valgmulighetene han eller hun har
  • hvor han eller hun kan få hjelp hvis de trenger det

Slik bygger du opp brevet