Praksis for erstatningsansvar ved utlån og bruk av nettbrett

Alle elever i Gjøvik kommune skriver under på en avtale om utlån av nettbrett i skolen.

Nettbrettet er kostbart, og skolene har ansvar for å etablere god praksis på skolene. Elevene og foreldre har også ansvar for å ta vare på og sørge for at nettbrettet er i orden og kan brukes i opplæringen.

Hva skjer om nettbrettet blir skadet eller mistet?

Eleven vil normalt sett bli erstatningsansvarlig for mistet eller skadet nettbrett om skaden eller tapet skyldes uaktsomhet. Eksempler på dette er å miste i bakken, søle til med vann eller lignende.

I disse tilfellene vil skolen kreve egenandel på inntil 1000 kroner for erstatning av nettbrettet. Om ladekloss og ledning ikke leveres tilbake er egenandelen 300 kroner. 150 kroner om en av delene ikke leveres inn.

Ved grov uaktsomhet

Har skaden skjedd med vilje eller grov uaktsomhet, for eksempel bruk av nettbrett som «ping-pong racket», grave med i sand eller kaste nettbrett til en annen, vil erstatningsansvaret vurderes i henhold til skadeerstatningslovens §1-1 (barns ansvar).

I slike tilfeller vil kommunen kreve et erstatningsansvar på inntil 5000 kroner for hver skade fra elevens foresatte (skadeerstatningslovens §1-2.2).

Stjålet nettbrett

Om nettbrett blir stjålet, skal tyveriet politianmeldes og kopi av anmeldelse leveres til skolen v/rektor.