Er du pårørende?

Det er ofte pårørende som først oppdager symptomer på demens hos en av sine nære. Med sin kjennskap til og omsorg for personen som får demens, er de en viktig ressurs i utredningen, og ikke minst i oppfølgingen gjennom sykdomsforløpet. Pårørende opplever sin situasjon ulikt, men et fellestrekk er at de kan ha behov for informasjon, støtte og hjelp til å mestre sin rolle som pårørende.

Gjøvik kommune har lagd en samleside for pårørende. Der vil du finne mye nyttig informasjon, og oversikt over aktiviteter du som pårørende kan delta i.  

Da Olav fikk Alzheimer

En personlig historie om å være pårørende til en person med demens.

Oversikt over tilbud og muligheter