Fysioterapi 0 til 18 år

Fysioterapeuter for barn og ungdom kan bidra om du har spørsmål om bevegelsesutvikling og motorikk, ved skader, smerter og sammensatte utfordringer.

Vi kan hjelpe med habilitering og rehabilitering ved sykdom eller skade, som er medfødt eller ervervet, kort- eller langvarig. Med vårt fagfelt skal vi bidra til helheten i barnets liv.

Fysioterapitjenesten har fysioterapeuter med spesialkompetanse i barn og unge. Vi samarbeider med og henviser til avtalefysioterapeuter og andre faggrupper ved behov.

Dette kan vi tilby

  • Forebygging/folkehelse på helsestasjon, i barnehage og på skole. 
  • Undersøkelse, vurdering og oppfølging av barn/ungdom - hjemme, i barnehage og på skolen.
  • Oppfølging foregår i perioder etter intervallprinsippet og med fokus på dyktiggjøring av barn/ungdom og nærpersoner.
  • Tilrettelegging av barnets/ungdommens miljø på de samme arenaer, med eventuelt kompenserende tiltak som for eksempel tekniske hjelpemidler.
  • Samarbeid med og veiledning av nærpersoner og andre faggrupper rundt barn/ungdom for helhetlig oppfølging.
  • Felleskonsultasjon sammen med din helsesykepleier på helsestasjonen.
  • Egne og felles tiltak med våre samarbeidspartnere i helsestasjon, barnehage og på skole.
  • Samarbeid med spesialisthelsetjenesten.

Aktiviteter og tilbud

Hvem kan få tilbudet?

Barn og unge mellom 0-18 år som er bosatt i Gjøvik kommune og har behov for fysioterapi. 

Slik søker du

Både foreldre/foresatte, barnehager, skoler og helsepersonell kan henvende seg til oss. Foreldre eller foresatte må samtykke dersom andre enn foresatte henvender seg. 

Henvisningsskjema til fysio- og ergoterapi 0-18 år

Pris

Alle over 16 år må betale egenandel inntil frikort er oppnådd (uavhengig av diagnose).

Barn under 16 år skal ikke betale egenandel.

Les mer om egenandel for fysioterapi her.

 

Kontakt oss

Fysio- og ergoterapi 0-18 år

Besøksadresse
Øverbyvegen 91, Bygg A3
2819 Gjøvik

Følg oss på Facebook - Barne og ungdomsteam Gjøvik

Filmer om barns utvikling

Spedbarnets språk

Barns utvikling i alderen 0-15 måneder

Barns utvikling i alderen 1-6 år

Når ordene ikke strekker til

Vi mennesker gjør en rekke ting for å redusere ubehag forbundet med stress. Det kan være å trene og høre på musikk, eller det kan være rus, overspising og selvskading. I perioder med stress og usikkerhet, er det ekstra viktig å være bevisst på de gode måtene å roe stresset på. Denne filmen fra RVTS Øst ved Marthe Sveberg viser hvordan kunnskap om hjernens fungering kan gi retning for hva som kan hjelpe.

Når ordene ikke virker, den tredelte hjernen

Filmer på andre språk