Praktisk bistand (hjemmehjelp)

Praktisk bistand er en betalingstjeneste for personer som er avhengig av hjelp til praktiske oppgaver i hverdagen for å kunne klare å bo hjemme.

Hva kan jeg få hjelp til?

Vi hjelper deg med:

  • bestilling av matvarer
  • klesvask
  • oppvask
  • søppeltømming
  • rengjøring 

Trenger du hjelp med medisiner, behandling, hjelp til stell og personlig hygiene, eller lignende hjemme, får du hjelp av hjemmesykepleien.

Hvem kan få praktisk bistand?

Tjenesten kan tilbys personer med funksjonsnedsetting, sykdom og eldre.

Slik søker du

Våren 2023 ble det utarbeidet nye beskrivelser om hvordan vi skal gi helse- og omsorgstjenester i Gjøvik kommune.

Vårt mål er å fremme alles helse og mestringsevne, slik at man kan klare seg selv og være uavhengig av hjelpeapparatet lengst mulig.

Les om hvordan du søker hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester

Der finner du informasjon om hvordan du søker, forventninger til deg som tjenestemottaker og oss som tjenesteyter.

Hva koster det?

Priser og gebyrer - Praktisk bistand i hjemmet (hjemmehjelp)
G Netto inntekt før særfradrag Betalingsgruppe Timepris Maks sats per måned
Inntil 2 G 0 - 222 954 A 220 kroner
Mellom 2 G og 3 G 222 955 - 334 431 C 534 kroner 943 kroner
Mellom 3 G og 4 G 334 432 - 445 908 E 534 kroner 1 889 kroner
Mellom 4 G og 5 G 445 909 - 57 385 G 534 kroner 2 816 kroner
Over 5 G 557 386 I 534 kroner 3 757 kroner

1 G = 111 477,- pr 01.05.2022

G = grunnbeløpet i folketrygden