Gjøvik kommune

Praktisk bistand (hjemmehjelp)

Praktisk bistand (hjemmehjelp)

Praktisk bistand er en betalingstjeneste personer som er avhengig av hjelp til praktiske oppgaver i hverdagen for å kunne klare å bo hjemme.

Hva kan jeg få hjelp til?

Vi hjelper deg med:

  • bestilling av matvarer
  • klesvask
  • oppvask
  • søppeltømming
  • rengjøring 

Trenger du hjelp med medisiner, behandling, hjelp til stell og personlig hygiene, eller lignende hjemme, får du hjelp av hjemmesykepleien.

Hvem kan få praktisk bistand?

Tjenesten kan tilbys personer med funksjonsnedsetting, sykdom og eldre.

Slik søker du

Du søker praktisk bistand ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk om helse- og omsorgstjenester

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende.

Kan du ikke søke om helse- og omsorgstjenester elektronisk? Papirsøknaden finner du her.

Papirskjemaet sendes til:

Gjøvik kommune
Helse og omsorg - Tildeling og koordinering
Postboks 630
2810 Gjøvik

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende. Les mer om saksbehandling, klage og søknadsprosessen.

Hva koster det?

Priser og gebyrer - Praktisk bistand i hjemmet (hjemmehjelp)
G Netto inntekt før særfradrag Betalingsgruppe Timepris Maks sats per måned
Inntil 2 G 0 - 222 954 A 220 kroner
Mellom 2 G og 3 G 222 955 - 334 431 C 534 kroner 943 kroner
Mellom 3 G og 4 G 334 432 - 445 908 E 534 kroner 1 889 kroner
Mellom 4 G og 5 G 445 909 - 57 385 G 534 kroner 2 816 kroner
Over 5 G 557 386 I 534 kroner 3 757 kroner

1 G = 111 477,- pr 01.05.2022

G = grunnbeløpet i folketrygden