Praktisk bistand (hjemmehjelp)

Praktisk bistand er en betalingstjeneste for personer som er avhengig av hjelp til praktiske oppgaver i hverdagen for å kunne klare å bo hjemme.

Hva kan jeg få hjelp til?

Vi hjelper deg med:

  • bestilling av matvarer
  • klesvask
  • oppvask
  • søppeltømming
  • rengjøring 

Trenger du hjelp med medisiner, behandling, hjelp til stell og personlig hygiene, eller lignende hjemme, får du hjelp av hjemmesykepleien.

Hvem kan få praktisk bistand?

Tjenesten kan tilbys personer med funksjonsnedsetting, sykdom og eldre.

Slik søker du

Våren 2023 ble det utarbeidet nye beskrivelser om hvordan vi skal gi helse- og omsorgstjenester i Gjøvik kommune.

Vårt mål er å fremme alles helse og mestringsevne, slik at man kan klare seg selv og være uavhengig av hjelpeapparatet lengst mulig.

Les om hvordan du søker hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester

Der finner du informasjon om hvordan du søker, forventninger til deg som tjenestemottaker og oss som tjenesteyter.

Hva koster det?

Priser og gebyrer - Praktisk bistand i hjemmet (hjemmehjelp)
G Netto inntekt før særfradrag Betalingsgruppe Timepris Maks sats per måned
Inntil 2 G 0 - 237 240 A 230 kroner
Mellom 2 G og 3 G 237 241 - 355 860 C 562 kroner 1 000 kroner
Mellom 3 G og 4 G 355 861 - 474 480 E 562 kroner 2 002 kroner
Mellom 4 G og 5 G 474 481 - 593 100 G 562 kroner 2 985 kroner
Over 5 G 593 101 I 562 kroner 3 982 kroner

1 G = 111 477,- pr 01.05.2022

G = grunnbeløpet i folketrygden