Gjøvik kommune

Hjemmehjelp

Praktisk bistand (hjemmehjelp)

Praktisk bistand er en betalingstjeneste personer som er avhengig av hjelp til praktiske oppgaver i hverdagen for å kunne klare å bo hjemme.

Hva kan jeg få hjelp til?

Vi hjelper deg med:

  • bestilling av matvarer
  • klesvask
  • oppvask
  • søppeltømming
  • rengjøring 

Trenger du hjelp med medisiner, behandling, hjelp til stell og personlig hygiene, eller lignende hjemme, får du hjelp av hjemmesykepleien.

Hvem kan få praktisk bistand?

Tjenesten kan tilbys personer med funksjonsnedsetting, sykdom og eldre.

Slik søker du

Du søker praktisk bistand ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk om helse- og omsorgstjenester

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende.

Kan du ikke søke om helse- og omsorgstjenester elektronisk? Papirsøknaden finner du her.

Papirskjemaet sendes til:

Gjøvik kommune
Helse og omsorg - Tildeling og koordinering
Postboks 630
2810 Gjøvik

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende. Les mer om saksbehandling, klage og søknadsprosessen.

Hva koster det?

Priser og gebyrer - Praktisk bistand i hjemmet (hjemmehjelp)
G Netto inntekt før særfradrag Betalingsgruppe Timepris Maks sats per måned
Inntil 2 G 0 - 202 702 A 210 kroner
Mellom 2 G og 3 G 202 703 - 304 053 C 467 kroner 862 kroner
Mellom 3 G og 4 G 304 054 - 405 404 E 467 kroner 1 727 kroner
Mellom 4 G og 5 G 405 405 - 506 755 G 467 kroner 2 574 kroner
Over 5 G 506 756 - I 467 kroner 3 434 kroner

1 G = 101 351,- per 01.05.2020

G = grunnbeløpet i folketrygden