Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie er et gratis tilbud til personer som er avhengig av helsehjelp i hverdagen for å kunne klare å bo hjemme.

Hva kan jeg få hjelp til? 

Hjemmesykepleien utfører nødvendig helsehjelp og veiledning til personer som bor hjemme og som er helt avhengig av hjelp innenfor følgende områder, i kortere eller lengere perioder, eksempelvis : 
  • hjelp til personlig hygiene
  • hjelp til nødvendig legemiddelhåndtering
  • sårbehandling
  • kartlegging og veiledning om f.eks kosthold og andre helsespørsmål
  • kartlegging, veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd
  • bistand i livets siste fase

Trenger du hjelp med rengjøring , kan du søke om praktisk bistand. Det er en betalingstjeneste.

Hvem kan få hjelp av hjemmesykepleie?

 Du kan søke om hjemmesykepleie når du bor eller oppholder deg i Gjøvik kommune og

  • du har et helseproblem eller funksjonssvikt som gjør at behov for sykepleie i eget hjem, for eksempel til pleie, ernæring, medisiner eller sårstell
  • du trenger etterbehandling eller opptrening for å klare deg selv
  • du ønsker å motta omsorg ved livets slutt

Slik søker du

Du søker hjemmehjelp ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk om helse- og omsorgstjenester 

Kan du ikke søke om helse- og omsorgstjenester elektronisk? Papirsøknaden finner du her.

Papirskjemaet sendes til:

Gjøvik kommune
Helse og omsorg - Tildeling og koordinering
Postboks 630
2810 Gjøvik

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende. Les mer om saksbehandling, klage og søknadsprosessen.

Hva koster det? 

Hjemmesykepleie er gratis