Gjøvik kommune

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie er et tilbud til personer som er avhengig av hjelp og pleie i hverdagen for å kunne klare å bo hjemme.

Hva kan jeg få hjelp til? 

Hjemmesykepleien gir hjelp og veiledning til personer som bor hjemme og som er helt avhengig av hjelp innenfor følgende områder: 
  • nødvendig pleie og omsorg
  • hjelp til personlig hygiene og stell
  • hjelp til medisiner/injeksjoner
  • sårbehandling
  • observasjon
  • veiledning om kosthold og helsespørsmål
  • veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd
 

Trenger du hjelp med rengjøring og handling av varer, må du søke om hjemmehjelp.

Hvem kan få hjelp av hjemmesykepleie?

 Du kan søke om hjemmesykepleie når du bor eller oppholder deg i Gjøvik kommune og

  • du har et helseproblem eller funksjonssvikt som gjør at behov for sykepleie i eget hjem, for eksempel til pleie, ernæring, medisiner eller sårstell
  • du trenger etterbehandling eller opptrening for å klare deg selv
  • du ønsker å motta omsorg ved livets slutt

Slik søker du

Du søker hjemmehjelp ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk om hjemmesykepleie 

Kan du ikke søke om hjemmesykepleie elektronisk? Papirsøknaden finner du her.

Papirskjemaet sendes til:

Gjøvik kommune
Helse og omsorg - Tildeling og koordinering
Postboks 630
2810 Gjøvik

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende. Les mer om saksbehandling, klage og søknadsprosessen.

Hva koster det? 

Hjemmesykepleie er gratis