Innkjøp til kommunen

Anskaffelser Fellesenhet Gjøvikregionen er en felles regional enhet som gjennomfører anskaffelser for Gjøvikregionen, som består av kommunene Gjøvik, Nordre Land, Søndre Land, Vestre Toten og Østre Toten.

Besøk nettsiden til anskaffelsesenheten. Nettsiden er kun tilgjengelig for ansatte i Gjøvikregionen.

Kommunene har et bredt behov for kjøp av varer, tjenester og bygg/anleggsarbeider. Kommunenes anskaffelser gjennomføres i henhold til Lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Det betyr at anskaffelser over kr 500 000 eks mva kunngjøres på Doffin.

Kontakt avdelingen for anskaffelser