Administrasjon, forvaltning og teknisk drift

I administrasjon, forvaltning og teknisk drift finner du jobbene som bidrar til at driften av kommunen går rundt.

Her er noen av stillingene i AFT

  • Økonom
  • IKT-medarbeider
  • Kontoransatt (for eksempel servicetorg, arkiv eller politisk sekretariat)
  • Konsulent (for eksempel innen lønn)
  • Fagarbeider (for eksempel renhold og vaktmestertjenester)
  • Ingeniør
  • Brannkonstabel
  • Rådgiver (for eksempel innen kommunikasjon)

For å lese mer om sektoren og finne kontaktpersoner kan du gå inn på siden for administrasjon, forvaltning og teknisk drift.