Folkehelsestatistikk

Folkehelseoversikt 2023 (PDF, 5 MB)

Gjøvik kommune legger hvert fjerde år fram en Folhehelseoversikt - med statistikk og rundt helsetilstand og påvirkningsfaktorer og tall fra aktuelle undersøkelser. Gjennom en analyse av påvirkningsfaktorene - med vurdering av årsaker og konsekvenser, utpekes hovedutfordringer og innsatsområder.

Folkehelseprofil Gjøvik 2023 (PDF, 2 MB)

Folkehelseinstituttet legger hvert år ut Folkehelseprofil for landets kommuner.