Folkehelsestatistikk

Folkehelseoversikt 2019 (PDF, 2 MB)

Gjøvik kommune legger hvert fjerde år fram en Folhehelseoversikt - med statistikk og rundt helsetilstand og påvirkningsfaktorer og tall fra aktuelle undersøkelser. Gjennom en analyse av påvirkningsfaktorene - med vurdering av årsaker og konsekvenser, utpekes hovedutfordringer og innsatsområder.

Folkehelseprofil Gjøvik 2019 (PDF, 1014 kB)

Folkehelseinstituttet legger hvert år ut Folkehelseprofil for landets kommuner: