For folkevalgte

På denne siden finner du som folkevalgt politiker informasjon om systemer og retningslinjer som gjelder for deg. 

Håndbok for folkevalgte

Dette dokumentet omfatter de mest sentrale bestemmelsene for deg som folkevalgt, og inneholder nyttige lenker til håndbøker og strategier.

Håndbok for folkevalgte kommunestyreperioden 2023-2027 (PDF, 530 kB)

Logg inn på Acos Møteportal

I møteportalen finner du alt som omhandler politiske møter. Her legges innkalling, sakslister, alle saksframlegg, protokoller og møteplan ut. I tillegg kan du finne relevant informasjon som for eksempel håndbok for politikere, brukerveiledninger og lignende.

Logg inn på Acos Møteportal

Reiseregning og godtgjørelse

Først: send oss dine opplysninger

For å kunne utbetale møtegodtgjørelse trenger vi først noen opplysninger fra deg. Skjemaet skal fylles ut én gang av alle nyvalgte politikere, også de som allerede har sittet i et utvalg eller styre forrige periode. Skjemaet krever innlogging med ID-porten.

Fyll ut og send dine opplysninger

Send inn reiseregning og krav om godtgjørelse

Logg inn på Visma Expense

I Visma Expense kan du legge inn

  • reiseregninger
  • kjøregodtgjørelse
  • møtegodtgjørelse
  • tapt arbeidsfortjeneste (krever dokumentasjon fra arbeidsgiver om lønn)

Det er viktig at det gjøres fortløpende, slik at økonomirapporteringen vår blir så riktig som mulig.

Tips: Med appen Visma Attach, kan du enkelt laste opp bilder av vedlegg og regninger til Visma Expense.

Brukerveiledninger for Visma Expense

Se forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring i Gjøvik kommune på lovdata.no.

Reglementer for Gjøvik ungdomsråd