Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et tilbud til elever og foresatte med temaer knyttet til barn og ungdoms utvikling. Vi samarbeider med de andre tjenestene i kommunen og spesialhelsetjenesten.

Vi har taushetsplikt og tilbudet er gratis for alle.

Hva kan jeg få hjelp til?

Formålet med skolehelsetjenesten er å forebygge sykdom og skade i tillegg til å fremme elevens helse, både fysisk, psykisk og sosialt.

Helsesykepleieren tilbyr

  • helsesamtaler og oppfølging
  • undervisning i grupper og klasser om blant annet fysisk-, psykisk- og seksuell helse
  • vaksinering etter barnevaksinasjonsprogrammet
  • veiing og måling
  • drop-in og åpen dør

Er du nytilflyttet vil du bli kontaktet av oss.

Kontakt oss

Hver barne-, ungdoms- og videregående skole har egen helsesykepleier. Kontaktinformasjon til skolens helsesykepleiere finner du på din skoles nettside.

Ellers kan du ringe helsestasjonen på 61 18 95 21.

Åpningstider på telefon

Mandag-fredag: 08:00-11:30