Smittevern

Smittevernavdelingen jobber med smitte- og infeksjonsforebyggende arbeid, i samarbeid med kommuneoverlegen. Vi tilbyr også vaksiner mot smittsomme sykdommer.

Oversikt over sykdommer og vaksine