Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal ordning som skal bidra til at alle elever i skolen får oppleve profesjonell kunst og kultur.

Hva er den kulturelle skolesekken?

Målet med den kulturelle skolesekken er at elevene skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for kunst- og kulturutrykk av alle slag. Skole får besøk av innslag som skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kunst- og kultur, som for eksempel:

  • film
  • musikk
  • kulturarv
  • scenekunst
  • litteratur
  • visuell kunst

Er du utøver innen kunst og kultur?

Er du utøver innen kunst og kultur og ønsker å formidle kunsten din til skolelever? Klikk deg inn på den kulturelle skolesekken sine nettsider for å søke.

Innmeldingsfrist er 1. oktober for påfølgende skoleår.

Den kulturelle skolesekken på din skole

For å se hvilke kulturinnslag din skole får besøk av, kan du besøke Oppland fylkeskommune sin nettside og søke på din skole.

  • Alle elever på 3. trinn besøker hvert år Eiktunet kulturhistoriske museum.
  • Elever på 6. trinn besøker årlig Friscena på Gjøvik kino og scene, der de blir tatt med på en reise gjennom musikkens og instrumentenes utvikling. Videre går turen til Gjøvik gård, hvor de får se familien Mjøens hjem fra år 1900.
  • Barnehagene og skolene får også tilbud om andre enkeltstående prosjekter fra kommunen.