Gjøvik kommune

Beiteslipp og sanking

Beiteslipp og sanking i Gjøvik

Første anbefalte slippdato for beitedyr i utmark er søndag den 6. juni 2021. I baklier og høyereliggende områder bør en vente til 12. juni.

  • Grunnet det kalde været i mai er det i år svært store forskjeller i kommunen. Det er derfor viktig å ta lokale variasjoner med i betraktning når dyra slippes på utmarksbeite.
  • Slippested bør samordnes med de andre beiteberettigede i området.
  • Dyr som slippes, må være fri for smittsomme sykdommer, og det må ikke slippes dyr i strid med Hanndyrloven.
  • Vi minner også om båndtvang for hunder.

 

Sankedatoer for storfe, beitesesongen 2020

  • Snertingdal beitelag: 11. september, med ettersanking 12. september. 
  • Biri beitelag: 4. september, med ettersanking 11.-12. september.
  • Ytterroa beitelag: 3. september - 20. september.