Gjøvik kommune

Beiteslipp og sanking i Gjøvik

Beiteslipp og sanking i Gjøvik

Beiteslipp 2022

  • Anbefalt slippedato for dyr i utmark i Gjøvik kommune settes til 3. juni for de aller tidligste områdene.
  • I baklier og høyereliggende områder bør man vente til 10. juni.

Vi vil be alle om å ta lokale variasjoner med i betraktning når dyra slippes på utmarksbeite. Slippested og tidspunkt bør samordnes innad i beitelagene.

Viktige påminnelser 

  • Dyr som slippes, må være fri for smittsomme sykdommer, og det må ikke slippes dyr i strid med Hanndyrloven.
  • Vi minner også om båndtvang for hunder.