Beiteslipp og sanking i Gjøvik

Beiteslippet blir ikke annonsert lenger, men styres av de lokale beitelagene. Dette for å kunne bedre tilpasse lokale variasjoner.

Kontaktperson i de ulike beitelagene

  • Biri beitlag: Simen Rogne
  • Vardal beitalag: Kåre Mælhum
  • Snertingdal beitelag: Bjørnar Strandbakke
  • Ytterroa beitelag : Steinar Lyshaug
  • Aust-Torpa beitelag/ Øvre Snertingdal: Sigbjørn Haug/ Kristin Marcussen Kongelf

Vi oppfordrer alle grunneiere til å sjekke gjerder og lukke grinder som forberedelse til beiteslipp.

Viktige påminnelser 

  • Dyr som slippes må være fri for smittsomme sykdommer, og det må ikke slippes dyr i strid med Hanndyrloven.
  • Vi minner også om båndtvang for hunder.