Forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT)

Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak har som hensikt å dempe konflikter forårsaket av rovvilt. Det skal bidra til økt kunnskap om og forståelse for rovvilt og rovviltforvaltningen.  

Hvem kan søke?

Det kan gis tilskudd til personer, kommuner og organisasjoner.

Slik søker du

Landbrukskontoret søker hvert år om tilskudd på vegne av kommunen og midlene fordeles på beitelagene. 

Hvilke tiltak gir rett til tilskudd?

Tilskuddsordningen deler inn i to hovedområder

  • direkte tapsreduserende tiltak som tidlig nedsanking av sau, forsinket slipp på utmarksbeite, hjemmebeite, beredskapsarealer
  • konfliktdempende tiltak som planlagt utvidet tilsyn, bruk av vokterhund, kortvarig intensivt tilsyn