Tilskudd til kjøp av melkekvote

I stimuleringspakken for landbruket i Gjøvik er det satt av 150 000 kroner til kjøp av melkekvote. 

Hvem er berettiget?

Den som har kjøpt melkekvote er berettiget kommunalt tilskudd fra stimuleringspakken. 

Slik søker du

Du trenger ikke å søke om tilskudd. Landbrukskontoret henter ut tall fra landbruksforvaltningens informasjonsbase og utbetaler etterskuddsvis til alle som har kjøpt melkekvote. 

Hvor mye får jeg i tilskudd?

Du kan få tilskudd for kjøp av statlig og privat kvote.

  • Kjøp av statlig kvote gir maksimum 1,50 kroner per liter i tilskudd.
  • Utbetalt tilskudd til statlig kvotekjøp trekkes fra kroner 150 000 som er satt av til ordningen, og restbeløpet deles eventuelt per liter kjøpt privat. Maksimum 1,50 kroner per liter.