Ungskogpleie

I ungskogpleien har man fokus på å bedre vekstforholdene for fremtidstrærne det vil si de trærne som ut i fra treslag og kvalitet vil gi størst mulig verdi for skogeier. Du kan få tilskudd til å drive ungskogpleie. 

Søknadsfrist

Frist for å sende inn søknad er 25. november. 

Slik søker du

Du søker om tilskudd på elektronisk søknadsskjema i Altinn ved å logge inn via ID-porten eller ved å sende e-post til tarald.okseter@gjovik.kommune.no.

Søk om tilskudd

Hva skal være med i søknaden?

  • Fakturaer som dokumenterer hva som er gjort
  • Beskrivelse av tiltaket, mengde (antall, areal, lengde) og kartfesting (teignummer og bestandsnummer eller inntegnet på kart)

Hvor mye kan jeg få i tilskudd?

Du kan få inntil 30% tilskudd av godkjent kostnadsoverslag.