Landbruksvikar

Landbruksvikarene skal avløse bønder ved sykdom og i krisesituasjoner. Avløserlaget har ansvar for at det er landbruksvikarer tilgjengelig når det er behov. 

Gjøvik Avløserlag SA formidler landbruksvikartjenester for Gjøvik og Søndre Land kommuner. Den kommunale landbruksvikarordningen ble avviklet fra januar 2008.

Bøndene må selv kontakte Avløserlaget ved behov for landbruksvikar.