Tidligpensjon

Tidligpensjonsordningen skal bidra til å lette generasjonsoverganger i jordbruket for de som har hatt hovedinntektene sine fra jordbruk/gartneri og skogbruk. 

Hvem kan søke?

Jordbrukere som har fylt 62 år og som har drevet i jordbruket i minst 15 år, kan få tidligpensjon. Det blir stilt krav til inntekt i en referanseperiode på fem år. En forutsetning er at landbrukseiendommen er overdratt til ny eier. 

Du kan lese mer om forutsetninger og krav på landbruksdirektoratets sider.

Slik søker du

Søk om tidligpensjon

Send ferdig utfylt skjema til Statsforvalteren i Innlandet. 

Søknadsfrister

Det er ingen søknadsfrist. Det kan være nyttig å sende inn søknad om forhåndsvurdering. Da vil du få et tilsagnsbrev som bekrefter at tidligpensjon vil bli utbetalt. Et tilsagn er gyldig i 6 måneder.