Skorstein

Skorstein er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Søknad om pipe omfattes av vanlige dokumentasjonskrav for byggesaker. Dette innebærer at søknaden må inneholde søknadsskjema, situasjonskart, gjenpart av nabovarsel, plan-, snitt- og fasadetegninger samt dokumentasjon av ansvar og kontroll. 

Informasjon om byggesak og søknad 

Ulike skorsteintyper

Oppstillingsklasser 

 

Oppstillingsklasse 1

Skorsteinen skal ha minst 10 cm avstand til brennbart materiale. Gulvbord og takkledning, samt listverk kan likevel legges inntil.

 Oppstillingsklasse 1 - Skorstein - Klikk for stort bildeOppstillingsklasse 1 - Skorstein 

Oppstillingsklasse 2 

Skorsteinen kan stilles opp mot brennbart materiale i etasjeskille og yttertak (det forutsettes nødvendig klaring for at skorsteinene skal kunne bevege seg fritt). Avstand til vegg av brennbart materiale skal være minst 10 cm.

 Oppstillingsklasse 2 - Skorstein - Klikk for stort bildeOppstillingsklasse 2 - Skorstein 

Oppstillingsklasse 3

Skorsteinen kan stilles opp mot vegg av brennbart materiale på max to sider og mot brennbart materiale i etasjeskiller og tak. Det forutsettes nødvendig klaring til vegger og etasjeskiller slik at skorsteinen kan bevege seg fritt.

 Oppstillingsklasse 3 - Skorstein - Klikk for stort bildeOppstillingsklasse 3 - Skorstein