Kart - vannledninger

Trenger du kart som viser vann- og avløpsledninger?

Ta kontakt med oss på: 

Vann- og avløpsledningskart kan du bruke ved søknad/uttalelse hos vann og avløp. Når det skal graves må det sende inn en gravesøknad. Merk at ikke alle private ledninger er registrerte i kartet.