Gjøvik kommune

Beredskapsnummer for vann og flom

Ta kontakt med oss på vårt beredskapsnummer hvis du ser at vannføringen blir så stor at det kan skape problemer og flom. 

Ring vårt beredskapsnummer på 91 51 53 43

Hvis ikke henvendelsen eller spørsmålet haster vil vi helst at du ringer mellom 08:00-15:00. 

Vann, veg og renovasjon