Åpent møte om parkering i Gjøvik

Har du gode innspill til parkeringsavvikling i Gjøvik? Møt opp til åpent møte tirsdag 5. mars. 

Kommunedirektøren utarbeider nå en sak om framtidig parkeringsordning, der blant annet vi ser på hvordan ulike kommunale parkeringsarealer skal brukes og ikke minst hvilke betalingssatser som skal brukes og når.

Møtet er 5. mars klokka 17:00 i flerbrukssalen i rådhuset. 

I saken skal kommunedirektøren sørge for at den vedtatte parkeringsstrategien ivaretas  samtidig som det er en god helhet når det gjelder å legge til rette for ulike interesser og grupper.

På møtet vil det bli orientert om dette og ulike alternativer før saken skal behandles politisk. Endelig behandling er i kommunestyremøtet 21. mars.