Bortkjøring av snø - følg med på skilting

Nå kjører vi bort is og snø - følg med på skiltingen. For at vi skal få gjort jobben effektivt og godt er vi avhengig av at de som har parkert på offentlig vei følger med på skilting og får flyttet bilen før vi kommer. 

Når rydder vi bort snø?

Gjøvik kommune har ca. 300 km veg, pluss fortau og gang- og sykkelveger. Dette gjør at ved store snøfall, får vi ikke brøytet alle veger samtidig som vi rydder bort snø. Men vi prioriterer å kjøre bort snø så fort som mulig. 

Slik jobber vi

Først brøyter vi snøen ut av veien, inntil parkerte biler og langs fortauskanter. Dette gjøres fortløpende, etter behov. Når vi har brøytet det som haster mest rydder vi i kryss og gangfelt.

Når det har falt mye snø, freser og kjører vi bort snøen fra hele veibanen i utvalgte gater. Vi prioriterer å kjøre bort snø der det er utilfredsstillende trafikksikkerhet for gående, der hvor arealer er for trange for utrykningskjøretøy og steder der vi ikke kommer frem med brøyteutstyret. Snøen kjøres til snødeponi. 

Følg med på skilting

Vi setter opp skilter minimum 24 timer før arbeidet begynner, og vi oppfordrer alle til å følge med på skilter i gata minst en gang i døgnet.

Når må du flytte bilen?

Bortkjøring av snø kan føre til at du må flytte bilen. Du er pliktig å se etter skilt i gaten én gang i døgnet når bilen din står parkert i kommunal- eller offentlig vei for å få informasjon om når du må flytte bilen. Hvis bilen din ikke er flyttet når vi skal kjøre bort snø, kan bilen bli tauet bort.

Vi sender beboere i gata en SMS med informasjon om at vi skal kjøre bort snø.

Hvis du ikke kan gå ut og flytte kjøretøyet selv, spør familie, venn, bekjent eller en nabo om hjelp.

Dersom bilen ikke er flyttet, vil vi forsøke å ringe bileieren. Dette forutsetter av vi finner kontaktinformasjon og treffer på personen når vi ringer slik at bilen kan flyttes raskt. De vi får kontakt med og som har mulighet til å flytte bilen raskt, vil unngå borttauing, men vil få et gebyr for feilparkeringen. Å flytte bilen fører til at vi får gjort jobben vår, og du kan flytte bilen raskere tilbake i gata.

Takk for at dere er tålmodige 

Snø til glede og besvær, og noen ganger skulle våre brøytemannskaper ønske at de kunne ha vært flere steder på en gang. Gjøvik kommune har ca. 300 km veg, pluss fortau og gang- og sykkelveger. Dette gjør at ved store snøfall, får vi ikke brøytet alle veger samtidig som vi rydder bort snø. Men vi prioriterer å kjøre bort snø så fort som mulig.

Vi beklager at noen dager er det litt bustete etter kong vinter.

Takk for at dere er tålmodige med oss, og hjelper oss å fremsnakke byen og kommunen vår.