Bratteng bru blir stengt fra 10. mai

Fra og med fredag 10. mai vil Bratteng bru være stengt for trafikk og fotgjengere i en periode frem til i starten av juni. 

Brua går over Brattengvegen som ligger i Skjerven næringsområde.

Arbeid på brua

I fjor ble det satt opp en ny bilbru med fortau. Dessverre ble ikke alt arbeidet ferdigstilt på grunn av kuldegrader. Nå skal brua stenges for å utføre nødvendig fuktsikring og asfaltering.

Omkjøring vil bli skiltet

Det vil bli skiltet omkjøring. 

Vi beklager eventuelle ulemper dette kan medføre for trafikanter og fotgjengere, men arbeidet som utføres er nødvendig for å sikre trygg og god trafikkavvikling på Bratteng bru i fremtiden.